Ukrasne trake

Ukrasne ili dekorativne trake svoju primjenu pronalaze u raznim industrijama a za cilj imaju obogatiti vizueli identitet vašeg proizvoda. Ukrasne trake se izrađuju u raznim širinama i raznim kombinacijama boja, a sve prema zahtjevu naših klijenata. Naš stručni tim vam stoji na raspolaganju po pitanju razvoja ukrasnih traka.